Deportacje do niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze

data deportacji

31 marca 1942

31 marca 1942

marzec 1942

2 kwietnia 1942

2 kwietnia 1942

kwiecień 1942

1 maja 1942

3 maja 1942

5 maja 1942

6 maja 1942

7 maja 1942

7 maja 1942

8 maja 1942

8 maja 1942

9 maja 1942

9 maja 1942

9 maja 1942

10 maja 1942

12 maja 1942

12 maja 1942

12 — 15 maja 1942

13 — 14 maja 1942

14 — 15 maja 1942

15 maja 1942

15 — 16 maja 1942

18 maja 1942

21 — 23 maja 1942

23 maja 1942

25 — 31 maja 1942

25 maja 1942

25 maja 1942

maj 1942

maj 1942

maj 1942

maj 1942

maj 1942

maj 1942

1 czerwca 1942

1 — 2 czerwca 1942

2 czerwca 1942

2 czerwca 1942

6 czerwca 1942

7 — 9 czerwca 1942

8 czerwca 1942

10 — 13 czerwca 1942

10 — 13 czerwca 1942

10 czerwca 1942

czerwiec 1942

czerwiec 1942

czerwiec 1942

czerwiec 1942

czerwiec 1942

czerwiec 1942

czerwiec 1942

24 lipca 1942

31 lipca 1942

10 sierpnia 1942

10 sierpnia 1942

6 września 1942

8 września 1942

wrzesień 1942

wrzesień 1942

1 — 5 paździenika 1942

8 paździenika 1942

10 paździenika 1942

11 paździenika 1942

22 — 30 paździenika 1942

22 — 30 paździenika 1942

22 paździenika 1942

23 paździenika 1942

24 paździenika 1942

27 — 28 paździenika 1942

28 paździenika 1942

30 paździenika 1942

30 paździenika 1942

październik — listopad 1942
 

październik 1942

2 listopada 1942

6 listopada 1942

22 listopada 1942

grudzień 1942

1942 — 1943

1942

1942

1942

styczeń 1943

styczeń 1943

luty 1943

2 marca 1943

10 marca 1943

17 marca 1943

23 marca 1943

30 marca 1943

6 kwietnia 1943

13 kwietnia 1943

20 kwietnia 1943

27 kwietnia 1943

28 kwietnia 1943

29 kwietnia 1943

30 kwietnia 1943

1 — 7 maja 1943

4 maja 1943

11 maja 1943

18 maja 1943

25 maja 1943

1 czerwca 1943

8 czerwca 1943

26 czerwca 1943

29 czerwca 1943

czerwiec 1943

6 lipca 1943

13 lipca 1943

20 lipca 1943

8 sierpnia 1943

10 września 1943

20 paździenika — 4 listopada 1943

1943

miejsce deportacji

Kazimierz Dolny (Generalna Gubernia)

Wąwolnica (Generalna Gubernia)

Francja

Rejowiec (Generalna Gubernia)

Zamość (Generalna Gubernia)

Krychów (obóz pracy) (Generalna Gubernia)

Włodawa (Generalna Gubernia)

Komarów (Generalna Gubernia)

Opole Lubelskie (Generalna Gubernia)

Dęblin-Irena (Generalna Gubernia)

Józefów (Generalna Gubernia)

Ryki (Generalna Gubernia)

Baranów (Generalna Gubernia)

Końskowola (Generalna Gubernia)

Lubartów (Generalna Gubernia)

Łęczna (Generalna Gubernia)

Markuszów (Generalna Gubernia)

Michów (Generalna Gubernia)

Opole (Generalna Gubernia)

Turobin (Generalna Gubernia)

Żółkiewka (Generalna Gubernia)

Gorzków (Generalna Gubernia)

Krasnystaw (Generalna Gubernia)

Izbica (Generalna Gubernia)

Zamość (Generalna Gubernia)

Siedliszcze (Generalna Gubernia)

Chełm (Generalna Gubernia)

Włodawa (Generalna Gubernia)

Chełm (Generalna Gubernia)

Międzyrzec Podlaski (Generalna Gubernia)

Wąwolnica (Generalna Gubernia)

Cyców (Generalna Gubernia)

Kraśniczyn (Generalna Gubernia)

Łysobyki (Generalna Gubernia)

Puławy (Generalna Gubernia)

Rudnik (Generalna Gubernia)

Wysokie (Generalna Gubernia)

Cyców (Generalna Gubernia)

Hrubieszów (Generalna Gubernia)

Bełz (Generalna Gubernia)

Dubienka (Generalna Gubernia)

Kraśniczyn (Generalna Gubernia)

Hrubieszów (Generalna Gubernia)

Grabowiec (Generalna Gubernia)

Biała Podlaska (Generalna Gubernia)

Dubeczno (Generalna Gubernia)

Uchanie (Generalna Gubernia)

Krasnystaw (Generalna Gubernia)

Kraśniczyn (Generalna Gubernia)

Krzywowierzba (Generalna Gubernia)

Olchowiec (Generalna Gubernia)

Pawłów (Generalna Gubernia)

Sawin (Generalna Gubernia)

Sławatycze (Generalna Gubernia)

Włodawa (Generalna Gubernia)

Chełm (Generalna Gubernia)

Rejowiec (Generalna Gubernia)

Żółkiewka (Generalna Gubernia)

Ustrzyki (Generalna Gubernia)

Ryczywół (Generalna Gubernia)

Bełz (Generalna Gubernia)

Grabowiec (Generalna Gubernia)

Puchaczów (Generalna Gubernia)

Izbica (Generalna Gubernia)

Rejowiec (Generalna Gubernia)

Lubartów (Generalna Gubernia)

Izbica i Piaski (Generalna Gubernia)

Piaski i Izbica (Generalna Gubernia)

Siedliszcze (Generalna Gubernia)

Łęczna (Generalna Gubernia)

Włodawa (Generalna Gubernia)

Chełm (Generalna Gubernia)

Hrubieszów (Generalna Gubernia)

Bełżyce i Bychawa (Generalna Gubernia)

Włodawa (Generalna Gubernia)

Cyców, Krzywowierzba, Olchowiec, Pawłów, Sawin, Świerże, Uhrusk (Generalna Gubernia)

Wojsławice (Generalna Gubernia)

Izbica (Generalna Gubernia)

Chełm (Generalna Gubernia)

Staw (Generalna Gubernia)

Dubeczno (Generalna Gubernia)

Dystrykt Galicja

Słowacja

Protektorat Czech i Moraw

Niemcy, Austria

Chełm (Generalna Gubernia)

Izbica (Generalna Gubernia)

Chełm (Generalna Gubernia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Izbica (Generalna Gubernia)

Łęczna (Generalna Gubernia)

Włodawa (Generalna Gubernia)

Włodawa (Generalna Gubernia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Bełżec (likwidacja obozu) (Generalna Gubernia)

Westerbork (Holandia)

Majdanek (Generalna Gubernia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Westerbork (Holandia)

Dębica (Generalna Gubernia)

Dorohucza (Generalna Gubernia)

Treblinka (Generalna Gubernia)

Lida, Mińsk, Wilno (ZSRR)

liczba deportowanych

?

?

3 500

2 400

200

200

200

2 000

2 000

2 500

1 270

2 500

1 500

1 580

800

200

1 500

2 500

2 000

2 750

1 000

2 000

3 400

400

5 000

630

4 300

1 200

1 500

800

500

?

?

500

2 500

?

1 000

450

3 049

1 000

2 670

800

500

1 200

3 000

600

1 650

?

?

300

200

200

900

1 000

1 500

300

2 000

1 000

?

60

500

2 000

150

2 500

2 400

3 000

5 000

5 000

500

3 000

5 000

3 000

2 000

7 230

500

3 000 — 4 000
 

1 200

1 750

6 000 — 10 000

800

650

25 000

26 000

10 000

23 500

?

750

300

1 105

1 105

964

1 250

1 255

2 020

1 204

1 166

1 204

200

200

2 000

150

1 187

1 446

2 511

2 862

3 006

3 017

306

2 397

5 000

2 417

1 988

2 209

2 000

?

275

13 700